1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a 9 rondes.

2. El ritme de joc és de 90 minuts més 30 segons d’increment a partir de la 1 jugada.

3. Hi podran participar tots els jugadors amb llicència FIDE Espanya que tinguin llicència FEDA en vigor i els jugadors d’altres països amb llicència FIDE en vigor.

4. El torneig és vàlid per computar ELO FIDE i ELO FEDA.

5. El Torneig es disputarà en dos grups:

· Grup A: Obert a tots els jugadors amb un elo FIDE superior a 1750 punts. Vàlid per elo FIDE i FEDA. Es jugarà de dimarts 2 d’abril a diumenge 7 d’abril.

· Grup B: Obert a tots els jugadors amb un elo FIDE inferior a 2000 punts. Vàlid per elo FIDE i FEDA. Es jugarà de dimarts 2 d’abril a diumenge 7 d’abril.

Un jugador pot demanar jugar en el grup superior. Si la inscripció no indica res, el jugador serà inclòs al grup que li correspon pel seu elo FIDE. El ranquing inicial es formarà tenint en compte l’Elo FIDE i desprès Elo FEDA.

6. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

7. El director del torneig es el Sr. David Pons Carreras, l’àrbitre principal serà el Sr. l’AI José Francisco Suárez Roa.

8. Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, amb relació a l’hora d’inici prevista de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

9. Els byes es bonificaran amb +0,5 punts. Es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig, excepte les dues ultimes rondes que no es podran realitzar byes.

10. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes i en aquest ordre: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), i Progressiu sense anar a les últimes conseqüències. En cas d’empat a tots els desempats es jugaran dues partides de desempat a 5+3. Si l’empat segueix, es jugarà un Armagedon a 5 minuts contra 4 on el blanc estarà obligat a guanyar.

11. D’acord amb les lleis dels escacs de la FIDE, queda terminantment prohibit l’accés dels jugadors a la sala de joc amb telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu electrònic. El àrbitre podrà amonestar els infractors amb sancions que poden ser des de l’amonestació a la pèrdua de la partida. No es permetran la entrada d’aparells electrònics a la sala de joc, es realitzaran controls amb detecotres de metalls.

12. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts. En cas de reclamació, s’ha de fer per escrit abans de passades 1 hores, una vegada ha finalitzat la partida. En aquest cas, l’organització crearà un Comitè d’apel·lació format per un jugador titulat, un membre de la Federació Balear i un membre del club organitzador.

13. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

14. Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas de ser menors d’edat, autoritzen la publicació de les vostres dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització trobi oportuns així com la difusió de l’adveniment (llista de resultats, classificació, participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, càmeres de l’organització i streaming, etc.).

15. Els emparellaments podran consultar-se a openchessmenorca.com

16. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.